Jødenes forhold til bibelen

Jødenes forhold til bibelen

Relasjonene mellom kristne og jøder « Senter mot antisemittisme

25. nov 2016 I sin fortolkning av Bibelen tok Luther som utgangspunkt at det er en grunnleggende kontrast mellom det kristne og det jødiske. Det gjelder også den kirkelige antisemittisme som har brakt usigelige lidelser over det jødiske folk og fortsatt kaster mørke skygger over forholdet mellom kristne og jøder. Jødenes forhold til bibelen

Jødenes forhold til bibelen